بخشنامه جدید گمرک برای ترخیص درصدی کالا صادر شد

به گزارش تجارت‌نیوز، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی خواستار تعییت تکلیف سیستمی برای ترخیص میلیون‌ها تن کالا شد.

در بخشنامه گمرک ایران آمده است:

ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۹۸/۱۰۹۹۳۱۴ ﻣﻮرخ ۹۸/۸/۲۶ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎﯼ مجازی، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه۹۹/۹۷۸۵۵۴ ﻣﻮﺭﺧﻪ ۹۹/۸/۱۸ (ﺭﺩﯾﻒ ۱۵۳) ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ گمرک جمهوری اسلامی ایران ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﺩ.

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻭﯾﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩه‌ﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ مجوز ﺧﺎﺹ ﻭﻓﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎﺩ ﺷﺪه ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

منبع: تسنیم

آخرین اخبار اقتصادی را در کانال تلگرامی تجارت‌نیوز دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *