برچسب آرشیوها: تراکتور

سولدو چه کسی را جایگزین اخباری خواهد کرد؟

سولدو چه کسی را جایگزین اخباری خواهد کرد؟

محمدرضا اخباری کاپیتان تراکتوری ها حدودا یک ماه به دور از میادین خواهد بود و سوال این جاست که چه کسی به جای او در این مدت وظیفه حراست از دروازه تی تی ها را برعهده خواهد داشت؟

مطالعه بیشتر »