برچسب آرشیوها: تیم ملی ایران

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون برای حضور بانوان

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون برای حضور بانوان

روزنامه شرق در شماره امروز خود نامه فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجه و هشدار دهنده‌ای برای فوتبال ایران است.

مطالعه بیشتر »

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون برای حضور بانوان

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون برای حضور بانوان

روزنامه شرق در شماره امروز خود نامه فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجه و هشدار دهنده‌ای برای فوتبال ایران است.

مطالعه بیشتر »

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون برای حضور بانوان

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون برای حضور بانوان

روزنامه شرق در شماره امروز خود نامه فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجه و هشدار دهنده‌ای برای فوتبال ایران است.

مطالعه بیشتر »